CNC METAL START PRODUCTION

județul Buzău

Antreprenor: CHELARU Ionuț-Eugen

Cod CAEN principal: 2562 - Operațiuni de mecanică generală

Punct de lucru: -

Telefon: 0757172807

Email: cncmetalproduction@gmail.com

Social Media:

Website:

Servicii oferite

Cine suntem?

Societatea SC CNC Metal Start Production SRL are ca și bază principală utilajul achiziționat Centrul de prelucrare prin frezare cu Comandă Numerică și cu magazie de scule VMC 850. Cu ajutorul acestui utilaj se pot executa prelucrări mecanice prin așchiere: frezare, găurire, etc. Avantajele acestui utilaj sunt: multitudinea operațiilor ce se pot executa pe el (datorită magaziei de scule), calitatea suprafețelor prelucrate, precizia ridicată a cotelor de execuție, timpul de execuție scăzut.

Alt atu important al societății este experiența și pregătirea programatorilor/ operatorilor ce deservesc acest utilaj. Astfel, cu ajutorul softurilor de programare se pot elabora programe pentru execuția pieselor cu un grad mare de complexitate. Datorită acestui fapt, programele de execuție sunt optimizate la maxim, sunt folosite eficient resursele firmei (personal, scule consumabile), rezultând timpi reduși de execuție cu costuri mimine.

Societatea noastră dorește să execute prelucrări mecanice prin așchiere în producție de serie pentru marii operatori economici (când aceștia au depășită capacitatea de producție) și producție unicat pentru clienții ce execută lucrări de întreținere și reparație (piesele necesare sunt unicate, complexe și sunt urgente pentru reluarea producției).

Având în vedere aceste avantaje: utilaj nou care înglobează tehnologie de ultimă generație și profesionalismul angajaților, societatea poate executa lucrări de prelucrare prin așchiere pentru suprafețe complexe, la o calitate superioară, cu termene de livrare scăzute și la un preț competitiv.

Realizările noastre