Despre proiect

Titlul proiectului: “Susținerea dezvoltării antreprenoriale ca urmare a facilitării ocupării pe cont propriu a regiunii Sud-Est, prin activități de asistență pentru înființarea de afaceri nonagricole în mediul urban – Start-up Sud-Est” (POCU 106773) – proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Beneficiar: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA București (INCDBA IBA București)

Valoarea totală a proiectului: 8.074.155,22 lei

Perioada de implementare: 12.01.2018-11.01.2021 (36 luni)

Obiectivul general: încurajarea, susținerea și dezvoltarea antreprenoriatului atât prin stimularea, sprijinirea, dobândirea noțiunilor teoretice și practice și certificarea competențelor și aptitudinilor antreprenoriale, cât și prin susținerea, orientarea și creșterea gradului de ocupare pe cont propriu pentru cel puțin 300 de persoane (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și vor să înființeze o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) prin încurajarea și susținerea înființării, implementării, sprijinirii și monitorizării unui număr de 30 de afaceri cu profil nonagricol, în zonele urbane din Regiunea Sud-Est, care vor asigura crearea unui număr minim de 60 noi locuri de muncă sustenabile.

Activități desfășurate cu succes: cursuri de formare antreprenorială în domeniul competențelor antreprenoriale pentru 385 de persoane, concurs de planuri de afaceri la sfârșitul căruia au fost selectate 30 de planuri de afaceri care s-au concretizat în noi afaceri înființate, efectuarea de stagii de practică de către viitorii antreprenori, consiliere în îmbunătățirea competențelor și aptitudinilor antreprenoriale, sprijin în înființarea și demararea afacerilor și sprijin pe perioada implementării și sustenabilității afacerilor finanțate.

Valoarea subvenției maxime acordate fiecărui antreprenor pentru înființarea firmei: 38.000 euro (169.423 lei) din care s-au acoperit în principal cheltuielile cu achiziționarea de echipamente, materii prime și materiale consumabile, salariile personalului angajat, cu serviciile externalizate, informare și publicitate. În urma înființării celor 30 de firme, au fost create peste 69 de noi locuri de muncă.

Valoarea totală a finanțării celor 30 de afaceri a fost de 5.071.992 lei.

Rezultate obținute:

 • 6 evenimente de informare au fost organizate în cele 6 județe eligibile, fiecare eveniment având o durată de 2 zile
 • 1230 persoane au luat parte în total la cele 6 evenimente
 • 385 de dosare conținând documentele de bază (CI, certificat de naștere, diplomă de studii, etc.) ale grupului țintă au fost pregătite
 • 1 caravană antreprenorială a fost organizată pentru prezentarea afacerilor câștigătorilor planurilor de afaceri
 • 385 de formulare grup țintă completate
 • 345 de rapoarte de monitorizare a grupului țintă pentru persoanele care au absolvit cursurile de formare profesională în competențe antreprenoriale
 • 345 de persoane formate (competențe antreprenoriale)
 • 345 de planuri de afacerirealizate
 • 337 planuri de afaceri evaluate
 • 30 planuri de afaceri selectate
 • 30 de rapoarte privind finalizarea stagiilor de practică
 • 30 de dosare privind completarea competențelor antreprenoriale ale persoanelor dingrupul țintă ce au câștigat concursul de afaceri
 • 30 de afaceri înființate
 • 30 de afaceri finanțate
 • 30 de rapoarte de monitorizare a sustenabilității afacerilor finanțate

Indicatori:

 • 69 locuri de muncă au fost create și sunt existente ca urmare a sprijinului primit de șomeri inactivi/persoane angajate la 6 luni după terminarea sprijinului
 • 30 IMM-uri au fost create și sunt funcționale la 6 luni după terminarea sprijinului, după cum urmează: 14 în județul Constanța, 6 în Buzău, 5 în Vrancea, 3 în Tulcea, 1 în Galați și 1 în Brăila
 • 385 de persoane au primit sprijin dintre care: 122 șomeri și inactivi și 263 angajați (inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă)